ตารางคำนวนเงินกู้
 
เงินเดือน :
จำนวนเงินที่กู้ :
วงเงินกู้ที่ต้องการ (สูงสุดไม่เกิน 80% ของเงินเดือนและไม่เกิน 100,000 บาท)
ระยะเวลาผ่อนชำระ (สูงสุดไม่เกิน) : งวด