ตารางคำนวนเงินกู้
 
เงินเดือน :
จำนวนเงินที่กู้ :
วงเงินกู้ที่ต้องการ (สูงสุดไม่เกิน 35 เท่าของเงินเดือนและต้องไม่เกิน 1,500,000 บาท)
ระยะเวลาผ่อนชำระ (สูงสุดไม่เกิน) : งวด