โปรแกรมการสัมมนาสมาชิก สอ.มทส. (ครั้งที่ 2) ประเทศเวียดนาม

  

สัมมนาสมาชิก สอ.มทส. ครั้งที่ 2 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม
   วันที่ 12- 14 ตุลาคม 2562 
     

 

 หมายเหตุ    วันที่ 11 ตุลาคม 2562  เวลา 22.00 น       (รถจอดหน้าอาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี)

                    ออกเดินทางจากสหกรณ์ออมทรัพย์ มทส 

 

 

Main Menu

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com