- พิเศษปรับเงื่อนไขเงินกู้ 


- ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ - เงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ


- บริการเงินกู้ฉุกเฉินเติมสุข (สิ้นสุด 31 ธค 2564)

- ประกาศอัตราดอกเบี้ย เงินฝาก-เงินกู้

 

- การถือหุ้น

- โครงการเงินกู้สามัญสวัสดิการ
   เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ปิดโครงการ)

 
- มาตราการป้องกัน COVID -19 

 

- ฉุนเฉิกสุขใจ ต้านภัยโควิค (ปิดโครงการ)

    

- โครงการเงินกู้สามัญสินเชื่อเพื่อขยายโอกาส 

 

พิเศษสุดสำหรับสมาชิกผู้กู้..ที่กู้เงิน
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

 

- โครงการผ่อนผันเงินกู้-สู้ COVID -19

 

- สมาชิกสมทบเปลี่ยนสถานะสมาชิกสามัญ


สอ.มทส. จัดโครงการมอบทุนการศึกษา
และอาหารกลางวัน
ให้กับสถานสงเคราะห์
เด็กบ้านมิตรภาพในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563
   
 

 

- แบบสำรวจความเห็นของสมาชิกเกี่ยวกับวิธีการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน


 

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com