ศึกษาดูงาน ม.เกษตรศาสตร์ และ สอ. กฟผ.
    18 พฤศจิกายน 2562

สัมมนาสมาชิก สอ.มทส. ครั้งที่ 2 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม 2562

   12-14 ตุลาคม 2562

สัมมนาสมาชิก สอ.มทส.ครั้งที่1 รัตนะบุรี จ.จันทบุรี 2562  

   17-18 สิงหาคม 2562

 » โครงการมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา พ.ศ.2562             โรงเรียนบ้านขามเวียน ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา

     20 สิงหาคม 2562

 

» โครงการอบรมความทั่วไปแก่สมาชิก พ.ศ.2562

      (การเพาะเห็ด)

   9 สิงหาคม 2562

 

 

 » โครงการอบรมความรู้ด้านวิชาชีพแก่สมาชิก พ.ศ.2562

     การทำอาหารสุขภาพ  (ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน และเครื่องดื่ม  Welcome Drink )

     ณ ศูนย์เครื่่องมือ 3 มทส
   19 กรกฎาคม 2562

 

 

» คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
   ระดับจังหวัดเข้าตรวจประเมิน สอ.มทส.

     23 กรกฏาคม 2562

 

 

» สอ.มทส.จัดสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2  ณ สอ.มทส.  
   20 กรกฎาคม 2562

 

 

» คณะกรรมการและฝ่ายจัดการศึกษาดูงาน การบริหารงาน
   และเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด

   5 กรกฎาคม 2562  

 

 » โครงการมอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา พ.ศ.2561

       โรงเรียนบ้านซับสะเดา ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

    28 มิถุนายน 2561
 

 » โครงการอบรมความรู้แก่สมาชิกด้านวิชาชีพ
     การทำซอสผลไม้และน้ำไซเดอร์ พ.ศ.2561

    ณ ศูนย์เครื่องมือ 3 มทส
   7 กรกฏาคม 2561

 

» โครงการอบรมความรูู้ทั่วไปแก่สมาชิก พ.ศ.2561 
     ณ โรงอาหารกลาง มทส

     9 มิถุนายน 2561

 

» โครงการมอบอุปกรณ์การเรียน-อุปกรณ์กีฬา พ.ศ.2560

 

    

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com