ช่องทางการแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

(1) ร้องเรียนทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ Website : http://saving.sut.ac.th (ปุ่มแจ้งข้อร้องเรียนด่านล่าง)

(2) ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(3) ส่งคำร้องเรียนเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของสหกรณ์

(4) ยื่นคำร้องเรียนเป็นหนังสือด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์

 

แบบแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน

 

 

        

 

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com